این درس افزار به صورت لمسی می باشد و در مدارسی که دارای بورد هوشمند هستند می توان با زدن انگشت روی آیه آن را قرائت کند. همچنین نیازی به خواندن کل صفحه نیست! هر دانش آموز هر آیه ای که بخواهد می تواند با  زدن کلیک موس یا لمس آن،درس افزار شروع به قرائت آن آیه می کند.

لینک دانلود

درس افزار نگاره های پایه اول ابتدایی با صدای محمد آهنگرداودی

درس افزار قرآن سال پنجم ابتدایی - درس 1

مژده به پنجمی ها، معلمان و دانش آموزان

آیه ,درس ,کند ,افزار ,زدن ,قرائت ,درس افزار ,زدن کلیک ,با  زدن ,تواند با  ,کلیک موس

مشخصات

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

بسکتبال مطالب اینترنتی مطالب اینترنتی تولید محتوا هنری Cheap NFI Jerseys Wholesale مطالب اینترنتی وبسایت اصلاح btc134 پرسش مهر ریاست جمهوری 1398 مـ18o81ـن